Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Επιμελητήριο Κυκλάδων ξεκινά την υλοποίηση σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας για όποιον εργοδότη επιθυμεί να επιμορφωθεί και να ασκεί ο ίδιος τα καθήκοντα αυτά στην επιχείρησή του.

Συνημμένα η αναλυτική ανακοίνωση με τη νέα αίτηση  και  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  για το 2022 σύμφωνα με την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολή αιτήσεων είναι η 28 Ιανουαρίου.

COMM_ATTACHMENT_F20017