Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 25 έγγραφο του Ελληνικού Συνδέσμου Εξαγωγέων & Εισαγωγέων Φυτικού Υλικού (ΕΣΕΕΦΥ), το οποίο αναφέρεται στο βακτήριο Xylella fastidiosa που είναι υπεύθυνο για μια μεγάλη ποικιλία ασθενειών με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις για τη γεωργία, κυρίως στις ελαιοκαλλιέργειες που ενδιαφέρουν άμεσα το νησί μας.

Για να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση αυτού, είναι απαραίτητο η προμήθεια των δενδρυλλίων προς εγκατάσταση στο χωράφι ή στον κήπο να γίνεται μόνο από φυτώρια τα οποία έχουν άδεια πώλησης/εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, στα οποία τα φυτά έχουν περάσει από την διαδικασία ελέγχου και έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά φυτο-υγείας.

Η πώληση από ιδιώτη σε ιδιώτη ή Δήμο δεν επιτρέπεται επειδή είναι αθέμιτος ανταγωνισμός και δεν υπάρχει δυνατότητα πιστοποίησης και φυτοϋγειονομικού ελέγχου.

Σε περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία, υπάρχουν κίνδυνοι για την φυτο-υγεία περιοχών που μέχρι τώρα δεν έχουν εμφανίσει προβλήματα και μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή τμήματος του εθνικού αγροτικού πλούτου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ