Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο Νόμου με θέμα “Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων” και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας τις προτάσεις τους μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2018.

Το σχέδιο Νόμου και η αιτιολογική έκθεση είναι διαθέσιμη από το Δήμο, από τον οποίο μπορείτε να τα παραλάβετε. Ο Δήμος θα διευκολύνει επίσης την διαβίβαση των τυχόν σχολίων σας.
Υπεύθυνος από πλευράς Δήμου: Πορτοκάλης Δ.
Τηλ.: 2285360 – 229

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ