Εν όψει της νέας αντιπυρικής περιόδου 2021 κοινοποιείται η υπ’ αριθ. 1/2021 Πυροσβεστική Διάταξη της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου.

Δείτε την Πυροσβεστική διάταξη