Ο Δήμος Αμοργού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Αμοργού και συγκεκριμένα για την εύρυθμη λειτουργία του τομέα της καθαριότητας του Δήμου τους μήνες αιχμής της τουριστικής περιόδου, ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗ