Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά το Σάββατο 15/6/2024 και τελείωνει την Τρίτη 25/6/2024.

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΣΟΧ 1-2024 ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΣΕΠdocx

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ 10-6-2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ 7-4-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Η-Υ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ 3-1-2024