Οι ενστάσεις σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού (Σ.Ο.Χ 1/2022) ξεκινάνε την Παρασκευή 17/6/2022

 

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ εργατών καθαριότητας της Σ.Ο.Χ 1_2022