Ανακοίνωση για πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου(δίμηνης απασχόλησης) για τις ανάγκες του Δήμου Αμοργού

 

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗ