Ανακοίνωση για πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου(δίμηνης απασχόλησης) για τις ανάγκες του Δήμου Αμοργού

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗ (1)