Στο πλαίσιο του Κύκλου Κινητικότητας 2020 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Δήμου Αμοργού προέβη στην αξιολόγηση των υποψηφίων για την κάλυψη θέσης με μετάταξη στο Δήμο Αμοργού.

Επιλέχθηκε η Βασιλική Φραγγέτη, υπάλληλος της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων, για την κάλυψη  – με μετάταξη – μίας κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού ΠΕ Διοικητικού του Ο.Ε.Υ του Δήμου Αμοργού,

Η κα Βασιλική Φραγγέτη μετατάχθηκε στο Δήμο Αμοργού  με την υπ΄αριθμ.153/2021απόφαση του Δημάρχου Αμοργού, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 471/Γ΄/27-2-2021, η δε υπάλληλος ανέλαβε υπηρεσία την 01/04/2021, με την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία της μετάταξης στο σύνολό της.

«Η ενίσχυση του προσωπικού του Δήμου μας,  με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες αποτελεί βασικό μας στόχο και επιδιώκουμε την αξιοποίηση κάθε μέσου για την πραγματοποίηση του. Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στην κα Φραγγέτη και ευχαριστούμε όλους τους υποψηφίους για την συμμετοχή τους αλλά και όσους συνέβαλλαν στην ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας» δήλωσε ο Δήμαρχος Αμοργού Λευτέρης Καραΐσκος