Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Αμοργού προτίθεται να προσλάβει προσωπικό μέσω του Προγράμματος του ΟΑΕΔ το οποίο αφορά άνεργα άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω, εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ανέργων του ΟΆΕΔ.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες.

Καλούμε τους ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, να το δηλώσουν μέχρι την Δευτέρα 4/3/2024 στο Γραφείο του κ.Πορτοκάλη Δημήτρη, ώστε ο Δήμος να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες σχετικού αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ και να ζητήσει ειδικότητες, έχοντας κατά νουν αφ΄ενός μεν τις δυνατότητες και τα προσόντα των ενδιαφερομένων ατόμων, αφ΄ετέρου δε τις υπηρεσιακές του ανάγκες.