Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2021

Την 14η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, θα πραγματοποηθεί η 9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας ΄΄ΖΟΟΜ΄΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1ο: Ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά  γνωμοδοτήσεων κρατικών Φορέων σχετικά με τους όρους δόμησης στους παραδοσιακούς οικισμούς της Αμοργού.            

ΘΕΜΑ  2ο : Παροχής γνώμης επί του Σχεδίου Τιμολογιακής Πολιτικής του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε  για το Έτος 2021.

ΘΕΜΑ 3ο: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101 Α΄/24- 5-2020), όπως ισχύει στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αμοργού.

 ΘΕΜΑ  4ο: Γνωμοδότηση για ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο ΕΠΑΛ Αμοργού.

ΘΕΜΑ   50: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης ποιητικής Συλλογής  κου  Πολυκρέτη Ελ.

ΘΕΜΑ  6ο : Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου εκτός οικισμού Κολοφάνας Τ.Κ Αρκεσίνης Αμοργού

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                                                    ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ