Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2021

Την 29η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, θα πραγματοποηθεί η 8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας ΄΄ΖΟΟΜ΄΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1ο: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ    2ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δ. Αμοργού Έτους 2021.               

 ΘΕΜΑ    3ο : 2η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2021.

 ΘΕΜΑ 4ο: Ενοικίαση οικοπέδου στην περιοχή ΄΄Χώρας΄΄ Τ.Κ.Αμοργού για δημιουργία χώρου στάθμευσης.

 ΘΕΜΑ  5ο: Καθορισμός τέλους χρήσης parking στην περιοχή ΄΄Όρμου΄΄ Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού.

ΘΕΜΑ  60: Αίτημα αναπληρωτών εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για χορήγηση επιδόματος στέγασης και σίτισης, σύμφωνα με το αρθρ. 32 του Ν. 4483/2017.

ΘΕΜΑ  7ο : Γνωμοδότηση για τοποθέτηση υδρ/τή για χρήση από Μενδρινό Νικήτα (πότισμα ζώων), πλησίον δημοτικού σημείου υδροληψίας εκτός οικισμού Όρμου Τ.Κ.Αιγιάλης Αμοργού.

ΘΕΜΑ  8ο : Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή «Δελέντας» εκτός οικισμού Ξυλοκερατίδι Τ.Κ. Καταπόλων Αμοργού.

ΘΕΜΑ 9ο :Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή «Ανθιβολιές» εκτός οικισμού Ξυλοκερατίδι Τ.Κ Καταπόλων Αμοργού.

ΘΕΜΑ 10ο : Αίτημα κινηματογράφησης σε διάφορες περιοχές του νησιού μας από την Εταιρεία BLONDE S.A.

ΘΕΜΑ 11ο: Παροχή σύμφωνης γνώμης για την πραγματοποίηση του 1ου Bluestarino Festival στο νησί μας από την Εταιρεία Blue Star Ferries.

ΘΕΜΑ 12ο : Αντικατάσταση της κας Ψυχογυιού Ελευθερίας στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Αμοργού.

 

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                                                    ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ