Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2024

Την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, θα διεξαχθεί η 7η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/2023 και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος σύμφωνα με την 1η Αναμόρφωση.
Θέμα 2ο
1η Αναμόρφωση δημ. προϋπολογισμού οικ. Έτους 2024.
Θέμα 3ο
Έγκριση του Πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων και εκτάσεων.
Θέμα 4ο
Αποδοχή δωρεάς server.
Θέμα 5ο
Έγκριση των όρων του διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση δρόμου Ραχούλας Αρκεσίνης».
Θέμα 6ο
Εξέταση αιτήματος για διαγραφή οφειλής (οφειλών).
Θέμα 7ο
Εξειδίκευση πίστωσης για αγορά στεφάνων ενόψει της 25ης Μαρτίου.
Θέμα 8ο
Εξειδίκευση πίστωσης για πλύση κλινοσκεπασμάτων του Κέντρου Υγείας Αμοργού.
Θέμα 9ο
Έγκριση 2ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣΕ του έργου “Επέκταση Νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού” και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
Θέμα 10ο
Έγκριση πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Αμοργού για τα έτη 2025-2027.
Θέμα 11ο
Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών για το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Όρμου και Λαγκάδας Αιγιάλης Αμοργού».