Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2021

Την 31η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, θα πραγματοποηθεί η 6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας ΄΄ΖΟΟΜ΄΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης Καταπόλων Αμοργού. 

ΘΕΜΑ  2ο:  Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης Αιγιάλης Αμοργού.                   

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΄΄ΙΟΛΑΟΣ΄΄ του Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 4ο: Υλοποίηση προγράμματος ΄΄ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021΄΄ από το ΄Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος  σε συνεργασία με το Δήμο Αμοργού.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ.20/2021 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.12/2021 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: ΄΄Παροχή κινήτρων σε γιατρούς ειδικότητας για τη στελέχωση του Κ.Υ. Αμοργού΄΄.

ΘΕΜΑ  6ο:  Διατήρηση ισχύος αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου.

ΘΕΜΑ 7ο: Εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας στο Δήμο Αμοργού για το Έτος 2021.

ΘΕΜΑ 8ο : Παραχώρηση στη πλατεία ΄΄Λόζα΄΄ της Χώρας της Τ.Κ.Αμοργού για διενέργεια ενημερωτικής εκδήλωσης σχετικά με τις ΑΠΕ.

 

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                                                    ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ