Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2021

Την 22η Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, θα πραγματοποηθεί η 5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας ΄΄ΖΟΟΜ΄΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Απολογισμού του Δήμου Αμοργού Έτους 2020.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το Α” τρίμηνο του 2021.

ΘΕΜΑ 3ο: Ενοικίαση οικοπέδου στην περιοχή “Ορμος” Τ.Κ. Αιγιάλης για δημιουργία χώρου στάθμευσης.

ΘΕΜΑ 4ο: Ενοικίαση οικοπέδου στην περιοχή “Αγιος Παύλος Τ.Κ. Αιγιάλης για δημιουργία χώρου στάθμευσης.

ΘΕΜΑ 5ο: Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού στην παραλία “Λεβρωσσός της Τ.Κ. Οολαρίων Αμοργού για τοποθέτηση ομπρελοξαπλωστρών από την επιχείρηση “ΠΕΤΡΑΔΙ”.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για τη μίσθωση ακινήτων και αξιολόγησης προσφορών Έτους 2021.

ΘΕΜΑ 7ο:  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αμοργού για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για Θέματα χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση πρακτικού ακαταλληλότητας για παύση κυκλοφορίας και οριστική διαγραφή εκσκαφέα-φορτωτή από το μητρώο οχημάτων του Δήμου Αμοργού λόγω μη χρήσης.

ΘΕΜΑ 9ο: Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου εκτός οικισμού ” Όρμου” Τ.Κ Αιγιάλης Αμοργού.

ΘΕΜΑ 10ο: Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου εκτός οικισμού Παγκάδας Τ.Κ Αιγιάλης Αμοργού.

ΘΕΜΑ 11ο: Αίτημα Ενοριακού Ναού Αγίων Αναργύρων Οολαρίων Αμοργού για δημιουργία κατάλληλων βαθμίδων (σκαλοπατιών) σε δημοτικό δρόμο εντός του οικισμού Οολαρίων στα πλαίσια ανέγερσης νέου μικρού ιερού ναού.

ΘΕΜΑ 12ο:  Παραχώρηση κατάλληλου χώρου στην Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής Κυκλάδων για τη διενέργεια της Απογραφής Γεωργίας — Κτηνοτροφίας 2021.

 

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                                                    ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ