Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2024

Την 13η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, θα πραγματοποηθεί η 5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 και Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

ΘΕΜΑ 2ο: Kαθορισμός ύψους τροφείων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού για το Σχολικό Έτος 2023-2024.

ΘΕΜΑ 3ο: Παρέμβαση του Δήμου Αμοργού στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: “Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις”.

ΘΕΜΑ 4ο: Συμμετοχή του Δήμου Αμοργού στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Βερολίνου (ΙΤΒ).

ΘΕΜΑ 5ο : Γνωμοδότηση για έκδοση αυτοτελούς έγκρισης επέμβασης από τη Δ/νση Δασών Κυκλάδων για το έργο «Υδροδότηση Κάτω Μεριάς Αμοργού».

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή “Λεβρωσσός” εκτός οικισμού “Θολαρίων” Δ.Κ. Θολαρίων Αμοργού.

ΘΕΜΑ 7ο : Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή “Λιβάδι” εκτός οικισμού Δ.Κ. Καταπόλων Αμοργού.

ΘΕΜΑ  8ο : Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου εκτός οικισμού “Αρκεσίνης” Δ. Κ. Αρκεσίνης Αμοργού.

ΘΕΜΑ 9ο : Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για το ασθενές τηλεοπτικό σήμα στην περιοχή της Αιγιάλης Αμοργού.

 

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2024

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ