Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2023

Την 28η Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, θα πραγματοποηθεί η 5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 και Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών ΄΄ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ΄΄ του Δήμου Αμοργού.
ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση /βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων ΄΄ΔΑΡΔΑΝΟΣ΄΄ του Δήμου Αμοργού.
ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού ΄΄ΒΟΡΕΑΣ΄΄ του Δήμου Αμοργού.
ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση – αποδοχή πρακτικού εκτίμησης της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δ. Αμοργού σχετικά με την αγορά ακινήτου (τμήματος) από το Δήμο Αμοργού στην περιοχή ΄΄Ρυακάκι΄΄ στον οικισμό ΄΄Ποταμός΄΄ της Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού.
ΘΕΜΑ 5 ο :Επικαιροποίηση αποφάσεων του Δ.Σ.για ανταλλαγή ακινήτου του Δήμου με ακίνητο ιδιοκτησίας  Σκοπελίτη στον οικισμό ΄΄Πέρα Ραχίδι΄΄ Τ.Κ. Καταπόλων Αμοργού.
ΘΕΜΑ 6 ο :Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αιτήματος τροποποίησης του Τ.Δ. του έργου: «Κατασκευή Βιβλιοθήκης στο κτίριο του Παλαιού Σχολαρχείου Αμοργού».
ΘΕΜΑ 7 ο : Τροποποίηση των όρων και των διατάξεων της υπ΄αριθμ.113/2003 απόφασης του Δ. Αμοργού με θέμα: ΄΄Λήψη απαγορευτικών μέτρων α) για την διακίνηση – τοποθέτηση οικοδομικών υλικών λόγω τουριστικής περιόδου και β) για την έναρξη οικοδομικών εργασιών΄΄.
ΘΕΜΑ 8 ο : Λήψη κανονιστικής απόφασης για στάθμευση ενοικιαζόμενων οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους.
ΘΕΜΑ 9 ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ.12/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού με θέμα: ΄΄1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού Έτους 2023΄΄.
ΘΕΜΑ 10 ο : Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή ΄΄ΣΑΚΚΑΣ΄΄, εκτός οικισμού Καταπόλων Τ.Κ. Καταπόλων Αμοργού.
ΘΕΜΑ 11 ο : Διαγραφή  χρέους  δικαιωμάτων  ενταφιασμού.
ΘΕΜΑ 12 ο : Ένταξη του Δήμου Αμοργού στο πρόγραμμα δράσης της Α.Μ.Κ. Εταιρίας ΄΄HOPEgenesis΄΄.
ΘΕΜΑ 13 ο : Αίτηση κ. Μαρίας Οικονομίδου για εκτέλεση εργασιών στο όριο κτήματος ιδιοκτησίας της για προστασία από όμβρια ύδατα.

 

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2023

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ