Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2021

Την 24η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, θα πραγματοποηθεί η 4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας ΄΄ΖΟΟΜ΄΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: 1η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2021.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης: α) για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Πάρου, Αμοργού & Αντιπάρου β) για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Πάρου, Αμοργού & Αντιπάρου, γ) για την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού της Εταιρείας, δ) για τη συμμετοχή του Δήμου Αμοργού στο Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και ε) για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.

ΘΕΜΑ 3ο: Αίτημα της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΄΄Το Μιτάτο της Αμοργού΄΄ για χορήγηση αιγίδας του Δήμου στο πλαίσιο της διεξαγωγής Εργαστηρίου Ξερολιθιάς στην Αμοργό ΄΄Η Αμοργιανή Μαστοριά΄΄.

ΘΕΜΑ ο: Χορήγηση αιγίδας και στήριξης του Δήμου Αμοργού για την υλοποίηση ερευνητικού – παιδαγωγικού εργαστηρίου σε συνεργασία με Γάλλους Πανεπιστημιακούς Φορείς.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση προγράμματος επετειακών εκδηλώσεων/δράσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του Γένους (1821-2021) του Δήμου Αμοργού.

 

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                                                    ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ