Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού

Την 31η Μαϊου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 4η Τακτική Διά Ζώσης Συνεδρίαση 2024 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του Ν.3463/2006 και με τα όσα αναφέρονται στις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. στις οποίες επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων των Φορέων, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: 1η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης που είχε συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού για το έργο: “Μελέτη, Κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Αμοργό”.

ΘΕΜΑ 2o: Aίτημα κ. Πρέκα Δημητρίου για κατασκευή – προέκταση υφιστάμενης πέργκολας στον παραχωρούμενο (ενοικιαζόμενο) παραλιακό χώρο της επιχείρησής του “ΑΛΜΥΡΙΚΙ” που βρίσκεται στον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού.

ΘΕΜΑ 3o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου στην πλατεία εντός χερσαίας ζώνης Καταπόλων στην επιχείρηση του κ. Μetaj Vangel με την επωνυμία “MYΘΟΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕ” για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

ΘΕΜΑ 4o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου στην πλατεία εντός χερσαίας ζώνης Καταπόλων στην επιχείρηση του κ. Μetaj Jorgo με την επωνυμία “ΓΟΡΓΟΝΑ” για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

ΘΕΜΑ 5o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου στην επιχείρηση του κ. Μπραστιανού Ιωάννη του Δημ. που βρίσκεται εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καταπόλων Αμοργού για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

ΘΕΜΑ 6o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Καταπόλων στην επιχείρηση “Σ. Νομικού – Ε. Νομικού Ο.Ε Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων” για τοποθέτηση οχημάτων ενοικίασης.

ΘΕΜΑ 7o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου στην επιχείρηση της κας Δελέγκα Ευγενίας που βρίσκεται στον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

ΘΕΜΑ 8o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Αιγιάλης Αμοργού στην επιχείρηση του κ. Λιόση Γεωργίου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

ΘΕΜΑ 9o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου στην πλατεία εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καταπόλων στην επιχείρηση του κ. ΤΣΙΑΒΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (κατάστημα ΑΙΓΑΙΟΝ).

ΘΕΜΑ 10o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καταπόλων Αμοργού στην επιχείρηση “ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΗΜΟΣ” του κ. Λουδάρου Ιωάννη για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

ΘΕΜΑ 11o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου στον εξομοιούμενο χώρο με χερσαία ζώνη λιμένα στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού, στην επιχείρηση του κ. Κοντογιάννη Ανδρέα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

ΘΕΜΑ 12o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου στην πλατεία εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καταπόλων Αμοργού στην επιχείρηση “ΕΛΙΧΡΥΣΟΝ” του κ. Λουδάρου Γεωργίου – Στυλιανού για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

ΘΕΜΑ 13o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καταπόλων Αμοργού στην επιχείρηση “CAPTAIN – Τροφοδοσίες Ελλάδος Ι.Κ.Ε.” του κ. Κοκολογιάννη Γεωργίου για τοποθέτηση οπωρ/κών ψυγείων.

ΘΕΜΑ 14o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καταπόλων Αμοργού στην επιχείρηση του κ.Οικονομίδη Νικολάου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

ΘΕΜΑ 15o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καταπόλων στην επιχείρηση του κ. Μάρκου Ευθυμίου με την επωνυμία “ΥΠΕΡΥΘΡΟ” για τοποθέτηση φωτογραφικού υλικού και βιβλίων.

ΘΕΜΑ 16o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καταπόλων στην επιχείρηση της κας Σπανού Σοφίας με την επωνυμία “ΤΕΛΕΙΟΝ” για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

ΘΕΜΑ 17o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου στην πλατεία εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καταπόλων Αμοργού στην επιχείρηση “ΒΙΚΤΩΡΑΣ- ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ” του κ. MENGA LUAN για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

ΘΕΜΑ 18o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καταπόλων Αμοργού στην επιχείρηση “ASSET RENT A CAR” του κ. Tσιούκη Φωτίου για τοποθέτηση οχημάτων.

ΘΕΜΑ 19o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καταπόλων Αμοργού στην επιχείρηση “ASSET RENT A CAR” του κ. Tσιούκη Φωτίου για τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας της επιχείρησής του.

ΘΕΜΑ 20o: Αίτημα του κ. Σκοπελίτη Δημητρίου του Ι. για παραχώρηση παραλιακού προσωρινού χώρου για τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας έμπροσθεν του σκάφους του στη χερσαία ζώνη λιμένα Καταπόλων Αμοργού.

ΘΕΜΑ 21o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καταπόλων Αμοργού στην επιχείρηση “Βιβλιοπωλείο” της κας Παρασκευοπούλου Μόσχας για τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας.

ΘΕΜΑ 22o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καταπόλων Αμοργού στην επιχείρηση του κ. Χιωτίνη Γεωργίου και ΣΙΑ Ο.Ε. για τοποθέτηση οχημάτων.

ΘΕΜΑ 23o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Αιγιάλης στην επιχείρηση “ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΡΕΜΕΖΖΟ” του κ. Κουτσουπιά Ιωάννη του Ταξιάρχη για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

ΘΕΜΑ 24o: Αίτημα κ. Σταματίου Μαύρου του Δημ. α) για τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας σε σημείο εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καταπόλων Αμοργού για την επιχείρηση “ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΤΗΣ ΠΟΘΗΤΗΣ” και β) για τοποθέτηση διαφημιστικής ταμπέλας σε σημείο επί της πλατείας Καταπόλων εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καταπόλων Αμοργού.

ΘΕΜΑ 25o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου στην πλατεία Αιγιάλης που βρίσκεται εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Αιγιάλης Αμοργού στην επιχείρηση της κας Συνοδινού Μαρίας του Ιωάν. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

ΘΕΜΑ 26o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Αιγιάλης στην επιχείρηση του κ.Θωμά Καραμπινέση (ενοικίαση αυτοκινήτων – μοτοποδηλάτων).

ΘΕΜΑ 27o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Αιγιάλης στην επιχείρηση “Μ.ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ – Κ.ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ Ο.Ε. / Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών” για τοποθέτηση οχημάτων (αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών) της επιχείρησης.