Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2024

Την 29η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, θα πραγματοποηθεί η 3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 και Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Αμοργού στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Νοτίου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αμοργού & του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού” Έτους 2024.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

ΘΕΜΑ 4ο: Kαθορισμός ύψους τροφείων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού για το Σχολικό Έτος 2023-2024.

ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής νηπίων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό για το Σχολικό Έτος 2023-2024.

ΘΕΜΑ 6ο: Άνοιγμα ειδικού Τραπεζικού Λογαριασμού στην “ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ Α.Ε” με δικαιούχο το Δήμο Αμοργού για την πίστωση σε αυτόν του κληροδοτήματος της Σοφίας Κέλερη.

ΘΕΜΑ 7ο : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αμοργού στην “ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ Α.Ε” για την ανάληψη και είσπραξη του ποσού της κληρονομιάς της Σοφίας Κέλερη.

ΘΕΜΑ  8ο : Αποδοχή – προσχώρηση του Δήμου Αμοργού στους όρους της από 27-12-2023 Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (Escrow Account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΑΔΑ Ψ68Χ4653Π8-ΖΡ0), στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού  προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Δράσης με τίτλο: α) Υποδομές παροχής νερού, β) Τηλεμετρία – Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, γ) Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, δ) Μονάδες αφαλάτωσης.

ΘΕΜΑ 9ο : Παροχή κινήτρων για τη στελέχωση του Κ.Υ. Αμοργού για το Έτος 2024.

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τον υπάρχοντα λογαριασμό ειδικού σκοπού που έχει ανοιχτεί στην Eurobank και αφορά τη κατάθεση ποσού της Πάγιας Προκαταβολής του Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 11ο: Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτων στη θέση “Χαλόπετρο” εκτός οικισμού “Όρμου” Δ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού.

ΘΕΜΑ  12ο: Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου εκτός οικισμού “Όρμου” Δ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού.

ΘΕΜΑ 13ο: Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή “ΝΕΡΑ” εκτός οικισμού Δ.Κ. Καταπόλων Αμοργού.

ΘΕΜΑ 14ο: Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου εκτός οικισμού “Χώρας” Δ. Κ. Αμοργού.

ΘΕΜΑ 15ο: Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου εκτός οικισμού “Χώρας” Δ. Κ. Αμοργού.

ΘΕΜΑ  16ο: Γνωμοδότηση για υδροδότηση Ι.Ν.Αγίας Τριάδος εκτός οικισμού “Λαγκάδας” Δ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού.

ΘΕΜΑ  17ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Τεχνολογικής Αναβάθμισης Δ. Αμοργού.

ΘΕΜΑ 18ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την αξιοποίηση του Αρχαιολογικού Χώρου “Αρχαία Μινώα”.

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ