Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2023

Την 17η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, θα πραγματοποηθεί η 3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 και Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1 ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμοργού Έτους 2023.
ΘΕΜΑ 2 ο : 1 η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023.
ΘΕΜΑ 3 ο : Παροχή κινήτρων για τη στελέχωση του Κ.Υ. Αμοργού σύμφωνα με το Ν.4735/2020 για το Έτος 2023.
ΘΕΜΑ 4 ο : Λήψη απόφασης για παραχώρηση απλής χρήσης παραλιών έναντι ανταλλάγματος για την άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουόμενων και αναψυχής.
ΘΕΜΑ 5 ο : Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για την ένταξη του Δήμου Αμοργού στην πλατφόρμα των Ψηφιακών πληρωμών ΟΤΑ.
ΘΕΜΑ 6 ο : Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή ΄΄ΓΙΑΝΝΑΔΕΣ΄΄, εκτός οικισμού ΄΄Κολοφάνας΄΄ Τ.Κ. Αρκεσίνης Αμοργού.
ΘΕΜΑ7 ο :Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλήςλογαριασμών ύδρευσης αποχέτευσης Έτους 2021,υδρ/τών με αριθμ. 01/497942 & 101520, μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων λειτουργίας τους.
ΘΕΜΑ 8 ο : Αίτημα κ. Λιόση Γεωργίου, ιδιοκτήτη καταστήματος ΄΄ Η Γιάλη ΄΄ στον Όρμο Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού για αντικατάσταση καγκέλων με τοιχίο παραδοσιακού τύπου.
ΘΕΜΑ 9 ο : Αίτημα κ. Γρίσπου Μιχαήλ, ιδιοκτήτη καταστήματος με την ονομασία ΄΄Πλατσανός΄΄ στη Λαγκάδα Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού για τοποθέτηση ξύλινου πλέγματος ως συνέχεια υπάρχοντος σε σημείο του περιβάλλοντος χώρου της επιχείρησης.
ΘΕΜΑ 10 ο : Αίτημα Περάτσι Μάρκο του Λουτσιάνο για προσωρινή τοποθέτηση πλαστικού αγωγού εντός τάφρου δημοτικής οδού για μεταφορά των λυμάτων των νεοσύστατων οικοδομών του σε στεγανό βόθρο που θα κατασκευαστεί σε παρακείμενο αγροτεμάχιο.

 

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2023

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ