Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2022

Την 31η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, θα πραγματοποηθεί η 3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας ΄΄ΖΟΟΜ΄΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αμοργού (Ισολογισμός) για το Οικονομικό Έτος 2016.

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αμοργού & του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού΄΄ Έτους 2022.

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης Όρμου T.K.Αιγιάλης Αμοργού.

ΘΕΜΑ  4ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου τ.μ. οικιών, καταστημάτων και ακάλυπτων χώρων του Δήμου Αμοργού μέχρι 31/12/2022.

ΘΕΜΑ  5ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης της απόδοσης των δημοτικών εσόδων του Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2022.

ΘΕΜΑ   6ο: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την κατάρτιση των Μητρώων Αρρένων του Δήμου Αμοργού μέχρι 31/12/2022.

ΘΕΜΑ  7ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό μέχρι 31/12/2022.

ΘΕΜΑ   8ο: Σύσταση και συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής προσλήψεων του Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2022.

ΘΕΜΑ   9ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών του Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2022.

ΘΕΜΑ   10ο: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Προμηθειών Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2022.

ΘΕΜΑ 11ο: Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταπάτησης Δημοτικών χώρων Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2022.

ΘΕΜΑ   12ο:  Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για τη μίσθωση ακινήτων και αξιολόγησης προσφορών Έτους 2022.

ΘΕΜΑ  13ο: Αντικατάσταση της κας Ψυχογυιού Ελευθερίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ.  με την επωνυμία: ΄΄Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αμοργού΄΄.

ΘΕΜΑ   14ο: Αντικατάσταση του κ. Σίμου Σταματίου στη σύνθεση του  Συντονιστικού  Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο) του Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ   15ο: Αντικατάσταση του κ. Σίμου Σταματίου στην Επιτροπή Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Αμοργού΄΄.

ΘΕΜΑ  16ο: Αντικατάσταση του κ. Σίμου Σταματίου στην Επιτροπή Υγείας του Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ  17ο: Αντικατάσταση του κ. Σίμου Σταματίου στη σύνθεση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  ΄΄ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού΄΄.

ΘΕΜΑ  18ο: Αντικατάσταση του Γαβρά Μάρκου στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αμοργού με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αμοργού».

ΘΕΜΑ   19ο: Αντικατάσταση του Γαβρά Μάρκου στην Επιτροπή Παράδοσης και Πολιτισμού του Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ   20ο: Αντικατάσταση του Γαβρά Μάρκου στην Επιτροπή ελέγχου επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος παρεπιδημούντων του Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ    21ο: Κατανομή δόσεων 2022 Τακτικών και Εκτάκτων Κατανομών (ΚΑΠ) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ   22ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αμοργού για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

ΘΕΜΑ   23ο: Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου στην περιοχή ΄΄Γιαννάς΄΄, εκτός οικισμού ΄΄Καλοταρίτισσας΄΄ Τ.Κ. Αρκεσίνης Αμοργού.

ΘΕΜΑ    24ο: Αίτηση της κας Νασιοπούλου Αποστολίας για παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για κατασκευή προσωρινής ράμπας.

 

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                                                    ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ