Πρόσκληση 24ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Την 30η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η 24η Τακτική Συνεδρίαση 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Ά/11.03.2020) και στις Α.Π.:18318/13-03-2020 και 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο του 2020.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση απολογισμού Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Έτους 2019.

ΘΕΜΑ 3o: Λήψη απόφασης από το Δ.Σ. για ενοικίαση Δημοτικών αποθηκών στην περιοχή ΄΄Ορμος΄΄ της Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού.

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:΄΄Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αιγιάλης Αμοργού΄΄.

ΘΕΜΑ 5o: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:΄΄Αφαλάτωση Καταπόλων παραγωγής πόσιμου νερού 600μ3/ημέρα.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ΄΄Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Αιγιάλης Αμοργού΄΄.

ΘΕΜΑ 7o: Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου εκτός οικισμού Ξυλοκερατιδίου Τ.Κ. Καταπόλων Αμοργού.

ΘΕΜΑ 8o: Γνωμοδότηση για υδροδότηση κατοικίας στην περιοχή «Άρμενο» εκτός οικισμού Τ.Κ. Καταπόλων Αμοργού.

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ