Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2023