Πρόσκληση 19ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2021

Την 17η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, θα πραγματοποηθεί η 19η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας ΄΄ΖΟΟΜ΄΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αμοργού Έτους 2020.

ΘΕΜΑ   2ο: Ανακαθορισμός ή μη τελών φωτισμού – καθαριότητας του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2022.

ΘΕΜΑ   3ο: Ανακαθορισμός ή μη τελών ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2022.

ΘΕΜΑ   4ο : Ανακαθορισμός ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2022.

ΘΕΜΑ  5ο : Ανακαθορισμός ή μη τέλους ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2022.

ΘΕΜΑ  6ο : Ανακαθορισμός ή μη τέλους κοιμητηρίων του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2022.

ΘΕΜΑ  7ο : Ανακαθορισμός ή μη τέλους προσγείωσης ελικοπτέρων του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2022.

ΘΕΜΑ 8Ο: Ανακαθορισμός ή μη τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων/πεζοδρομίων, πλατειών  του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2022.

ΘΕΜΑ  9ο : Ανακαθορισμός ή μη τέλους δικαιώματος χρήσης δημοτικών σφαγείων του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2022.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση προγράμματος Τουριστικής προβολής του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2022.

ΘΕΜΑ 11ο: Γνωμοδότηση Δ.Σ. για το σχέδιο τιμολογιακής πολιτικής και εισφορών μελών Έτους 2022, καθώς και του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος  Έτους 2022 του ΦΟ.Δ.Σ.Α Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.

ΘΕΜΑ  12ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αμοργού για συμμετοχή στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΦΟ.Δ.Σ.Α Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. την 27/12/2021.

 

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                                                    ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ