Πρόσκληση 19ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2023

Την 14η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, θα πραγματοποιηθεί η 19η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, τα διαλαμβανόμενα στις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., στις οποίες επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων των Φορέων, αλλά και τα όσα αναφέρονται στην με αριθμ. 65437/03-08-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμοργού Έτους 2023 για 7η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023.

ΘΕΜΑ 2ο: 7η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023.

ΘΕΜΑ 3ο:΄Εγκριση της υπ΄αριθμ. 72/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού με θέμα: “3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού Έτους 2023”.

ΘΕΜΑ 4ο: Αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού για εξαίρεση από την κατάργηση του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Αμοργού με την επωνυμία: “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμοργού” από τις διατάξεις του νέου Νόμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ΘΕΜΑ 5ο:΄Εγκριση της υπ΄αριθμ. 9/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α) με θέμα: “1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α)”.

ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για την παράταση διάρκειας κατά ένα (1) επιπλέον έτος για τους τρεις (3) εργαζόμενους ΙΔΟΧ που απασχολούνται στο Δήμο Αμοργού μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος ΟΑΕΔ που αφορά 10.000 Μακροχρόνια Ανέργους ηλικίας 55 – 67 ετών – ανανέωση των συμβάσεων εργασίας τους».

ΘΕΜΑ 7ο: Υλοποίηση προγράμματος “Αθλητικά Μονοπάτια – Χειμώνας 2023” από το ́Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε συνεργασία με το Δήμο Αμοργού.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου : “Μελέτη δρόμου προς Αμμούδι Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού”.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: “Αφαλάτωση Καταπόλων παραγωγής πόσιμου νερού 600κ.μ/ανά ημέρα”.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου : “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού”.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου : “Προστασία από άμεσο κεραυνικό πλήγμα σε χώρους και κτίρια στις περιοχές Βρούτση, Λαγκάδα, Χώρα και Κατάπολα στην Αμοργό”.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου : “Κατασκευή συνοδών έργων 2ης Μονάδας Αφαλάτωσης Αιγιάλης Αμοργού”.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου : “Αποκατάσταση δρόμων στις περιοχές Μπροβάλισμα και Παραδείσια Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 14ο: Αίτημα χορήγησης 3ης παράτασης για το έργο: “Ολοκλήρωση της δράσης ανάπλασης Βυζαντινού οικισμού Χώρας Αμοργού (Φωτισμός Ανεμόμυλων)”.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 2ης παράτασης του έργου “Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Κολοφάνας στην Αρκεσίνη Αμοργού”.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 1ης παράτασης του έργου “Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου στο δημοτικό σχολείο Αιγιάλης Αμοργού”.

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ