Πρόσκληση 19ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2022

Την 13η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτητ και ώρα 17:00, θα πραγματοποηθεί η 19η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 και Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1 ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμοργού Έτους 2022.
ΘΕΜΑ 2 ο : 6 η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2022.
ΘΕΜΑ 3 ο : Ανακαθορισμός ή μη τελών φωτισμού – καθαριότητας του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2023.
ΘΕΜΑ 4 ο : Ανακαθορισμός ή μη τελών ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2023.
ΘΕΜΑ 5 ο : Ανακαθορισμός ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2023.
ΘΕΜΑ 6 ο : Ανακαθορισμός ή μη τέλους ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2023.
ΘΕΜΑ 7 ο : Ανακαθορισμός ή μη τέλους κοιμητηρίων του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2023.
ΘΕΜΑ 8 ο : Ανακαθορισμός ή μη τέλους προσγείωσης ελικοπτέρων του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2023.
ΘΕΜΑ 9 Ο : Ανακαθορισμός ή μη τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων/πεζοδρομίων, πλατειών του Δήμου
Αμοργού για το Έτος 2023.
ΘΕΜΑ 10 ο : Ανακαθορισμός ή μη τέλους δικαιώματος χρήσης δημοτικών σφαγείων του Δήμου Αμοργού για
το Έτος 2023.
ΘΕΜΑ 11 ο : Αγορά ακινήτου (τμήματος) από το Δήμο Αμοργού στην περιοχή ΄΄Ρυακάκι΄΄ στον οικισμό
΄΄Ποταμός΄΄ της Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού.

 

Πρόσκληση 19ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2022

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ