Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2022

Την 6η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, θα πραγματοποηθεί η 16η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 και Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμοργού Έτους 2022

ΘΕΜΑ 2ο: 4η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2022.

ΘΕΜΑ 3ο: Αγορά ακινήτου (τμήματος) από το Δήμο Αμοργού στην περιοχή “Ρυακάκι” στον οικισμό “Ποταμός” της Τ.Κ Αιγιάλης Αμοργού.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αμοργού περιόδου 2020-2023 (Β’ φάση).

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή “Καστελόπετρα” εκτός οικισμού Τ.Κ Αμοργού (Χώρας).

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου εκτός οικισμού Θολαρίων Τ.Κ Θολαρίων Αμοργού.

 

Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δήμοτικού Συμβουλίου Αμοργού για το 2022

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ