Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2023

Την6η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, θα πραγματοποηθεί η 16η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 και Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ  1ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμοργού Έτους 2023, για 6η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023.

ΘΕΜΑ    2ο:  6η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023.

ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Αμοργού για την ολοκλήρωση του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις σε Σχολικά κτίρια Δήμου Αμοργού (Γ΄ Φάση)».

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σχεδίου ορθολογικής διαχείρισης προβατοτροφίας Αμοργού: Αναβάθμιση βοσκοτόπων, βελτίωση του παραγωγικού συστήματος και γενετική περιγραφή του αυτόχθονου πληθυσμού προβάτων.

ΘΕΜΑ  5ο: Επιχορήγηση του Δήμου Αμοργού στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αμοργού    (ΔΗ.Κ.Ε.Α).

ΘΕΜΑ  6ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τον υπάρχοντα λογαριασμό ειδικού σκοπού που έχει ανοιχτεί στην  Eurobank και αφορά τη κατάθεση ποσού της Πάγιας Προκαταβολής του Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ  7ο: Διοργάνωση 3ου Εργαστηρίου Ξερολιθιάς στην Αμοργό “Η Αμοργιανή μαστοριά” από την ΑΜΚΕ “Το μιτάτο της Αμοργού” – Χορήγηση αιγίδας / υποστήριξης.

ΘΕΜΑ   8ο:    Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου :΄΄ Μελέτη δρόμου προς Αμμούδι  Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού΄΄.

ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: ΄΄Αφαλάτωση Καταπόλων παραγωγής πόσιμου νερού 600κ.μ/ανά ημέρα΄΄.

ΘΕΜΑ 10ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου:΄΄ Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού΄΄.

ΘΕΜΑ    11ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου :΄΄ Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αιγιάλης Αμοργού΄΄.

ΘΕΜΑ   12ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου : ΄΄Διαμόρφωση – ανάπλαση πλατείας Όρμου Αιγιάλης Αμοργού΄΄.

ΘΕΜΑ   13ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου :΄΄ Κατασκευή συνοδών έργων 2ης Μονάδας Αφαλάτωσης Αιγιάλης Αμοργού΄΄.

ΘΕΜΑ   14ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου :΄΄Αποκατάσταση δρόμων στις περιοχές ΄΄Μπροβάλισμα΄΄ και ΄΄Παραδείσια΄΄ Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ    15ο: Διαγραφή οφειλής λογαριασμού ύδρευσης Έτους 2022, υδρ/τή αριθμ. 04/286808

ΘΕΜΑ   16ο:  Διερεύνηση οφειλής λογαριασμών ύδρευσης Έτους 2022, υδρ/των με αριθμ. 01/497942 & 101520

ΘΕΜΑ  17ο: Διερεύνηση οφειλής λογαριασμού ύδρευσης Έτους 2022 υδρ/τη 3846663  κατόπιν προσκόμισης νέων στοιχείων.

ΘΕΜΑ  18ο:  Διαγραφή προσαυξήσεων τμήματος οφειλής λογαριασμού ύδρευσης Έτους 2021, υδρ/τή με αριθμ. 15JA161769

ΘΕΜΑ   19ο : Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου στη θέση “Φύρσα” εκτός οικισμού

Όρμου Τ.Κ Αιγιάλης Αμοργού.

ΘΕΜΑ   20ο : Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου στη θέση “Φυρόϊ ” εκτός οικισμού  Όρμου Τ.Κ Αιγιάλης Αμοργού.

ΘΕΜΑ  21ο : Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου στη θέση ΄΄ΜΑΡΟΥΣΑ΄΄ εκτός οικισμού Λαγκάδας Τ.Κ Αιγιάλης Αμοργού.

ΘΕΜΑ   22ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου ΄΄Διαμόρφωση δυτικής εισόδου Χώρας Αμοργού΄΄

ΘΕΜΑ  23ο: Αίτημα χορήγησης 1ης παράτασης για το έργο: ΄΄Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου στο Δημοτικό Σχολείο Αιγιάλης Αμοργού΄΄.

 

Πρόσκληση 16ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2023

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ