Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2021

Την 24η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, θα πραγματοποηθεί η 15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας ΄΄ΖΟΟΜ΄΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Έγκριση ψηφίσματος για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Θέμα 2ο: Ενέργειες του Δήμου Αμοργού σχετικά με το θέμα της παράτασης της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο.

Θέμα 3ο: Αίτημα παροχής εξόδων μετακίνησης Νοσηλεύτριας του Π.Π.Ι Αιγιάλης Αμοργού.

Θέμα 4ο: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών επί Δημοτικής έκτασης για την αλλαγή δικτύου υδροδότησης της επιχείρησης “Απάγγιο”.

Θέμα 5ο: Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή “Μαύρο Βουνό”, εκτός οικισμού Θολαρίων Τ.Κ Θολαρίων Αμοργού.

Θέμα 6ο: Αίτηση Περάτσι Μάρκου και Δελμαδώρου Ιωάννη για διαμόρφωση μικρής κλίμακας σε πρανές δημοτικού δρόμου έμπροσθεν των ιδιοκτησιών του στην περιοχή του “Όρμου” Τ.Κ Αιγιάλης.

 

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                                                    ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ