Πρόσκληση 13ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2021

Την 30η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, θα πραγματοποηθεί η 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας ΄΄ΖΟΟΜ΄΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Αμοργού 2021.ΘΕΜΑ 2 ο : 4 η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2021.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης του Δημοτικού
Προϋπολογισμού Έτους 2021 (Β΄ Τρίμηνο 2021).
ΘΕΜΑ 4ο : Αίτημα του Δήμου Αμοργού προς το ΄΄Ελληνικό Κτηματολόγιο΄΄ για
παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησιών στις περιοχές των
Κυκλάδων.
ΘΕΜΑ 5ο : Αίτημα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για παραχώρηση πυροσβεστικού
οχήματος για χρήση. 
ΘΕΜΑ 60 : Αίτηση κ. Καυκά Γεωργίου για διαμόρφωση σκαλοπατιών Δημοτικού
δρόμου στον οικισμό Λαγκάδας Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού.
ΘΕΜΑ 7ο : Αίτηση κ.Περάτση Μάρκου για διαμόρφωση Δημοτικού χώρου έμπροσθεν
του οικοπέδου του στον Όρμο Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού.
ΘΕΜΑ 8ο :Γνωμοδότηση για υδροδότησηακινήτου στην περιοχή «Άγιος Παύλος» εκτός
οικισμού Όρμου Τ.Κ Αιγιάλης Αμοργού.
ΘΕΜΑ 9ο : Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή «Βρούτση» εκτός
οικισμού Όρμου Τ.Κ Βρούτση Αμοργού.
ΘΕΜΑ 10ο : Παραχώρηση χώρου στέγασης στην κινητή μονάδα ψυχικής Υγείας
Αμοργού – ΚΛΙΜΑΚΑ.

 

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                                                    ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ