Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2023