Πρόσκληση 13ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2023

Την 7η Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, θα πραγματοποηθεί η 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 και Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ  1ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμοργού Έτους 2023, για 5η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023.

ΘΕΜΑ    2ο:  5η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023.

ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση της υπ΄αριθμ. 45/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού με θέμα: ΄΄2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού Έτους 2023΄΄.

ΘΕΜΑ  4ο: Διενέργεια δημοπρασίας με σκοπό τη μίσθωση ακινήτου στην περιοχή ΄΄Ορμος΄΄ Τ.Κ. Αιγιάλης από το Δήμο Αμοργού για την κάλυψη αναγκών στάθμευσης των κατοίκων.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αμοργού Έτους 2022.

ΘΕΜΑ   6ο: Αντικατάσταση μέλους στη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ  7ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την απαγόρευση κάθε είδους οικοδομικών εργασιών που προκαλούν όχληση και θόρυβο από 15-6 έως 15-9 κάθε Έτους για αποφυγή της ηχορρύπανσης.

ΘΕΜΑ   8ο: Διερεύνηση οφειλής λογαριασμού ύδρευσης Έτους 2022, υδρ/τή 3846663.

ΘΕΜΑ   9ο: Διερεύνηση οφειλής λογαριασμού ύδρευσης Έτους 2019 υδρομετρητή 103408.

ΘΕΜΑ  10ο: Διερεύνηση οφειλής λογαριασμού ύδρευσης Έτους 2022 υδρομετρητή 126766.

ΘΕΜΑ  11ο: Διόρθωση λογαριασμού ύδρευσης Έτους 2022 υδρομετρητή 98/222459.

ΘΕΜΑ  12ο: Διόρθωση λογαριασμού ύδρευσης Έτους 2022 υδρομετρητή 95/540459.

ΘΕΜΑ 13ο: Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου εκτός οικισμού ΄΄Ποταμού΄΄ Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού.

 

Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2023

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ