Πρόσκληση 13ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2022

Την 19η Αυγούσου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, θα πραγματοποηθεί η 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 και Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1 ο : Γνωμοδότηση Δ.Σ για το σχέδιο τιμολογιακής πολιτικής και εισφορών μελών Έτους 2023, καθώς και του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2023 του ΦΟ.Δ.Σ.Α Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.
ΘΕΜΑ 2 ο : Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου εκτός οικισμού Θολαρίων Τ.Κ Θολαρίων.

 

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2022

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ