Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2022

Την 29η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, θα πραγματοποηθεί η 12η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 και Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1 ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμοργού Έτους 2022.
ΘΕΜΑ 2 ο : 3 η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2022.
ΘΕΜΑ 3 ο : Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και του Νομικού του Προσώπου με την επωνυμία ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού΄΄ μετά την 1 η Αναμόρφωση.
ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης Δημοτικού Προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο του 2021.
ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο του 2022.
ΘΕΜΑ 6 ο : Ενοικίαση οικοπέδου στην περιοχή ΄΄ Όρμος΄΄ Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού για δημιουργία χώρου στάθμευσης (πλησίον του Περιφερειακού Ιατρείου Αιγιάλης Αμοργού).
ΘΕΜΑ 7 ο :  Επιχορήγηση Αμοργιανού αθλητή για συμμετοχή του στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Para trap
που θα διεξαχθεί στο Λονάτο Ιταλίας από 27 Σεπτεμβρίου έως και 2 Οκτωβρίου 2022.
ΘΕΜΑ 8 ο : Αίτηση κ. Μαυρίδη Κων/νου και κ. Κίμωνα Δημητρίου για κατασκευή πέργκολας στη Χώρα Τ.Κ.Αμοργού.
ΘΕΜΑ 9 ο : Αντικατάσταση κας Σεμέλης Δρυμωνίτη στην Επιτροπή Τουρισμού και Προβολής του Δήμου Αμοργού.

 

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2022

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ