Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2024

Την 10η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, θα πραγματοποηθεί η 12η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., στις οποίες επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων των Φορέων, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμοργού Έτους 2024.

ΘΕΜΑ 2ο: 2η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2024.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Κανονισμού Αθλητικών Χώρων Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Έτους 2023.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Έτους 2023.

ΘΕΜΑ 6ο: Συμμετοχή του Δήμου Αμοργού σε Τουριστικές Εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός του Έτους 2024.

ΘΕΜΑ 7ο : Ενοικίαση οικοπέδου για χρήση πάρκινγκ στα Κατάπολα Δ.Κ.Καταπόλων Αμοργού.

ΘΕΜΑ 8ο : Υποβολή αιτήματος προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την υλοποίηση του Προγράμματος “Άθληση για όλους” στο Δήμο Αμοργού.

ΘΕΜΑ 9ο : Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή “Τελέντας” εκτός οικισμού Καταπόλων της Δ.Κ. Καταπόλων Αμοργού.

ΘΕΜΑ 10ο: Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή “Μάλλια” εκτός οικισμού “Καμάρι” Δ.Κ.Βρούτση Αμοργού.

ΘΕΜΑ 11ο: Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου εκτός οικισμού “Όρμου” Δ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού.

ΘΕΜΑ 12ο: Αίτημα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “R2D2” για παραχώρηση χώρου για διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων στο νησί της Αμοργού.

ΘΕΜΑ 13ο: Αίτημα του κ. Γεωργίου Δράκου για αλλαγή θέσης τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στην Νήσο “Γραμβούσα”.

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ