Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2024

Την 3η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, θα διεξαχθεί η 12η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/2023 και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για στέγαση παιδικής χαράς και δημοτικού χώρου στάθμευσης.
Θέμα 2ο
Καθορισμός ειδικοτήτων για πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Δήμο Αμοργού κατόπιν της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Θέμα 3ο
Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες φιλοξενίας.
Θέμα 4ο
Εξειδίκευση πίστωσης για εκδηλώσεις του Δήμου.
Θέμα 5ο
Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιας πόρτας στο ελικοδρόμιο.
Θέμα 6ο
Εξειδίκευση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών σύνταξης του φακέλου υποψηφιότητας της Ιεράς Μονής Χοζοβιωτίσσης Αμοργού στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO.
Θέμα 7ο
Αποδοχή πρόσθετης χρηματοδότησης.