Πρόσκληση 11ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2022

Την 29η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, θα πραγματοποηθεί η 11η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 και Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1°: Συμμετοχή του Δήμου Αμοργού στο Πρόγραμμα ” Θερινά Αθλητικά Μονοπάτια 2022

ΘΕΜΑ 2°: Ανακήρυξη του κ. Αθανασίου Μαρτίνου σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 3°: Συμμετοχή Δήμου Αμοργού στην έκθεση “SEATRADE CRUISE GLOBAL 2022”.

ΘΕΜΑ 4°: Αίτηση κας Πρασίνου Καλλιόπης του Ελευθ. για κατασκευή πέργκολας στο κατάστημά της με την επωνυμία “ΖΟΥΜΕΡΟΣ” στη Χώρα Αμοργού.

ΘΕΜΑ 5°: Χορήγηση αιγίδας του Δήμου Αμοργού στην Ένωση Καταπολιανών για τη γιορτή της ψημένης ρακής.

ΘΕΜΑ 6°: Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή “Καστελόπετρα” εκτός οικισμού Τ.Κ.Αμοργού (Χώρας).

ΘΕΜΑ 7° : Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου εκτός οικισμού “Καλοταρίτισσα” Τ.Κ Αρκεσίνης Αμοργού.

ΘΕΜΑ 8° : Αντικατάσταση του κ. Ψυχογυιού Παναγιώτη στο Δ.Σ του Ν.Π.Ι.Δ του Δήμου με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αμοργού”.

 

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2022

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ