Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2023

Την 29η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, θα πραγματοποηθεί η 10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 και Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο :
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμοργού Έτους 2023, σύμφωνα με την 4 η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023.
ΘΕΜΑ 2ο :
4 η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023.
ΘΕΜΑ 3 ο :
Αίτημα χορήγησης παράτασης για το έργο: ΄΄Διαμόρφωση Δυτικής Εισόδου Χώρας Αμοργού΄΄.
ΘΕΜΑ 4ο :
Αίτημα χορήγησης 2 ης παράτασης για το έργο: ΄΄Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Όρμου και Λαγκάδας περιοχής Αιγιάλης Δήμου Αμοργού΄΄.
ΘΕΜΑ 5ο :
Αίτημα χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου: ΄΄ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ΄΄.
ΘΕΜΑ 6ο :
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου (ΑΠΕ): ΄΄Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Όρμου και Λαγκάδας περιοχής Αιγιάλης Δήμου Αμοργού΄΄.
ΘΕΜΑ 7ο :
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου (ΑΠΕ): " Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπλασης Βυζαντινού Οικισμού Χώρας Αμοργού (Φωτισμός Ανεμομύλων).
ΘΕΜΑ 8ο :
Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας με την Ε.Ε.Α.Α Α.Ε για τη μεταφορά της συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ για το Έτος 2023.
ΘΕΜΑ 9ο :
Συμμετοχή του Δήμου Αμοργού στο πρόγραμμα εκτέλεσης κουνουποκτονίας για το Έτος 2024 και σύναψη σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ 10ο :
Λήψη απόφασης από το Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό ορίων στην κρουαζιέρα.
ΘΕΜΑ 11ο :
Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων Δ. Αμοργού για την ανταλλαγή ακινήτων για ανταλλαγή ακινήτου του Δήμου με ακίνητο ιδιοκτησίας Σκοπελίτη Ιωάννη στον οικισμό ΄΄Πέρα Ραχίδι΄΄ της Τ.Κ. Καταπόλων Αμοργού.

Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2023

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ