Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο απογραφέων Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021

Το μητρώο Απογραφέων Γ-Κ καταρτίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ ειδικά και αποκλειστικά για την Απογραφή Γ-Κ, καθώς για τη συγκεκριμένη στατιστική εργασία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μεγάλος αριθμός Απογραφέων. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ, με δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Δελτίο Τύπου, δημοσίευση σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, ανακοινώσεις σε δημόσιους χώρους, καθώς και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο εν λόγω Μητρώο να υποβάλουν ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο Μητρώο Απογραφέων Γ-Κ, καλούνται να υποβάλουν αίτηση από τη 12η ώρα της 15ης Φεβρουαρίου 2021 μέχρι και την 24η ώρα της 28ης Φεβρουαρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.