Αίτηση Υποτροφίας

Αγαπητέ μαθητή,

Με μεγάλη μας χαρά σε προσκαλούμε στο πρόγραμμα «Θάλασσες Αριστείας» ExcellenSeas, που έχει στόχο την υποστήριξη των νέων της νησιωτικής χώρας μειώνοντας τα εμπόδια προόδου και επιτυχίας.  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Λυκείου που προέρχονται από νησιά με λιγότερους από 2.000 κατοίκους και έχουν εισαχθεί σε πανεπιστημιακές σχολές της Ελλάδας. Αποσκοπεί στην καθοδήγηση και υποστήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, μέσα από στοχευμένες συμβουλευτικές ενέργειες, διαρκή επικοινωνία και έμπρακτη οικονομική ενίσχυση.

Η υποστήριξη σε προσωπικό και συμβουλευτικό επίπεδο παρέχεται από καταρτισμένη επιστημονική επιτροπή, η οποία παρακολουθεί το φοιτητή ή τη φοιτήτρια κατά τη διάρκεια των σπουδών, και παρέχει την αναγκαία καθοδήγηση σε ζητήματα φοίτησης ή προσανατολισμού μετά τις σπουδές. Επιπροσθέτως, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια επικοινωνεί σε πιο φιλικό επίπεδο με έναν “coach” – έναν συνομήλικο που συνήθως έχει λάβει μέρος στο πρόγραμμα στο παρελθόν, και είναι σε θέση να λύσει τις οποιεσδήποτε απορίες αφορούν στην ζωή του φοιτητή στο νέο του περιβάλλον. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης παρατίθενται στη συνέχεια.

Πέρα από την προσωπική υποστήριξη, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και οικονομική στήριξη που παρέχεται σε μορφή υποτροφίας, (έως 6.000 € ετησίως) στα πλαίσια τετραετούς φοίτησης. Η υποτροφία ανανεώνεται κάθε χρόνο, μετά από αξιολόγηση των επιδόσεων και της προόδου του ή της υποτρόφου.

Οι υποτροφίες απονέμονται με βάση σαφώς καθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια, η περιγραφή των οποίων παρατίθεται στη συνέχεια. Καθώς η διαδικασία αξιολόγησης αφορά συνολικά στην προσωπικότητα, την ακαδημαϊκή επίδοση και τις συνθήκες του κάθε μαθητή ή μαθήτριας, είναι αναγκαίο να τονιστεί και από τη δική μας την πλευρά πως γίνεται καθετί δυνατό προκειμένου η στήριξη που παρέχεται μέσω του προγράμματος να έχει τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο.

Στόχος του εγχειρήματός μας είναι να παρέχουμε τον μέγιστο δυνατό αριθμό υποτροφιών σε μαθητές και μαθήτριες προκειμένου να δράσουμε ως καταλύτες κοινωνικής προόδου σε μια ομάδα του πληθυσμού που αξίζει να έχει την έμπρακτη στήριξη όλων μας. Παράλληλα, αποσκοπούμε να δημιουργήσουμε μια δυναμική κοινότητα αποφοίτων, οι οποίοι θα μπορούν να έρχονται σε επαφή με τη νέα γενιά των ακριτικών μαθητών, ώστε να τους καθοδηγήσουν και εκείνους με τη σειρά τους, στην ανώτατη εκπαίδευση και τις ευκαιρίες που αυτή παρέχει.

H υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα γίνεται συμπληρώνοντας την φόρμα υποτροφίας παρακάτω.

Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείς να απευθυνθείς με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@excellenseas.org.

Ενδεικτικά παραδείγματα συμβουλευτικής υποστήριξης:

 • Φοιτητική ζωή στη νέα πόλη
 • Ζωή μακριά από την οικογένεια και διαχείριση οικονομικών
 • Επιτυχία στο πανεπιστήμιο
 • Επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακά και σπουδές στο εξωτερικό

Προϋποθέσεις συμμετοχής και κριτήρια επιλογής υποτρόφων:

 • Προέλευση από νησί με λιγότερους από 2.000 κατοίκους (βασικό κριτήριο συμμετοχής)
 • Ακαδημαϊκά κριτήρια:
  • Βαθμός εισαγωγής στο πανεπιστήμιο (αποτέλεσμα εισαγωγικών εξετάσεων)
  • Βαθμός απολυτηρίου λυκείου
  • Σχολή εισαγωγής
  • Επίδοση στο πανεπιστήμιο (σε ετήσια βάση, για την ανανέωση της υποτροφίας)
 • Οικογενειακά στοιχεία:
  • Συνολικό οικογενειακό εισόδημα
  • Περιουσιακά στοιχεία
 • Κοινωνικο-οικογενειακές συνθήκες:
  • Προέλευση από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
  • Προέλευση από μονογονεϊκές οικογένειες
  • Συντρέχοντες λόγοι υγείας για τον/την υποψήφιο/α ή το άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον

 
www.excellenseas.org