Χρηματοδοτήσεις ύψους 40 εκατ. € στους Δήμους Ν. Κυκλάδων μέσω του Προγράμματος ΦιλόΔημος

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις δράσεις Φιλόδημος Ι και Φιλόδημος ΙΙ, τα έργα και τα ποσά για κάθε δήμο του Ν. Κυκλάδων συνολικού προϋπολογισμού 39.750.410 € από τα 64.830.980,30 € που διατίθενται στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Για τους δήμους όλης της χώρας έχουν προβλεφθεί περισσότερα από 2 δις. € και δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στους ΟΤΑ να υλοποιήσουν βασικές υποδομές από την ύδρευση και την αποχέτευση μέχρι την αντιπλημμυρική προστασία και την αγροτική οδοποιία και από τα σχολικά κτίρια και τις αθλητικές εγκαταστάσεις μέχρι την αξιοποίηση του κτιριακού τους αποθέματος.

Δείτε εδώ την χρηματοδότηση για τους δήμους του Ν.Κυκλάδων:

ΔΗΜΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ(€)ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΑΜΟΡΓΟΥΦιλόδημος ΙΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ5.000.0007.737.200
ΥΔΡΕΥΣΗ1.678.000
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ715.000
Φιλόδημος ΙΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ130.000
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ12.200
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ202.000
ΑΝΑΦΗΣΦιλόδημος ΙΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ100.000105.000
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ5.000
ΑΝΔΡΟΥΦιλόδημος ΙΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ194.990447.990
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ44.000
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ209.000
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΦιλόδημος ΙΥΔΡΕΥΣΗ434.000669.000
Φιλόδημος ΙΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ105.000
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ130.000
ΘΗΡΑΣΦιλόδημος ΙΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ3.037.5007.137.121
ΥΔΡΕΥΣΗ2.999.621
Φιλόδημος ΙΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ145.000
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ145.000
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ810.000
ΙΗΤΩΝΦιλόδημος ΙΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ109.120294.836
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ9.440
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ176.276
ΚΕΑΣΦιλόδημος ΙΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ158.040413.035
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ14.500
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ240.495
ΚΙΜΩΛΟΥΦιλόδημος ΙΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ105.000245.151
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ10.151
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ130.000
ΚΥΘΝΟΥΦιλόδημος ΙΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ139.800287.887
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ18.087
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ130.000
ΜΗΛΟΥΦιλόδημος ΙΥΔΡΕΥΣΗ1.489.9471.771.893
Φιλόδημος ΙΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ142.662,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ74.500
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ207.446
ΜΥΚΟΝΟΥΦιλόδημος ΙΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ4.830.0005.494.000
Φιλόδημος ΙΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ180.000
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ64.000
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ420.000
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝΦιλόδημος ΙΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ235.000554.500
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ119.500
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ200.000
ΠΑΡΟΥΦιλόδημος ΙΥΔΡΕΥΣΗ3.000.0004.472.740
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ945.660
Φιλόδημος ΙΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ228.780
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ84.300
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ214.000
ΣΕΡΙΦΟΥΦιλόδημος ΙΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ115.000261.190
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ146.190
ΣΙΚΙΝΟΥΦιλόδημος ΙΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ100.000100.000
ΣΙΦΝΟΥΦιλόδημος ΙΥΔΡΕΥΣΗ3.327.3553.704.828
Φιλόδημος ΙΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ154.000
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ20.981
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ202.492
ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣΦιλόδημος ΙΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ5.000.0005.819.040
ΥΔΡΕΥΣΗ350.000
Φιλόδημος ΙΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ168.640
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ100.400
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ200.000
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥΦιλόδημος ΙΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ100.000235.000
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ5.000
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ130.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ39.750.410

 

Η εφημερίδα Κυκλαδική www.kykladiki.gr