Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας προσληφθέντων ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων στο Δήμο Αμοργού με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η υποβολή ενστάσεων θα διαρκέσει 2 ημέρες, δηλαδή έως και Τρίτη 22/09/2023.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ – ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – 2023