ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 1 ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Α [1]