Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης της ΣΟΧ 1/2021 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ