Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ (2) ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ   11  / 8 / 2022

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ – ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – 2022