Επισυνάπτεται το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων εγγραφής στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Αμοργού.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ

Ενστάσεις θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου ή θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο amorgos@aigaio.gr από την Παρασκευή 08/03/2024 έως και τη Δευτέρα 11/03/2024 στις 12:00.