Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων  ΥΕ εργατών καθαριότητας καθώς και ΔΕ υπαλλήλων υποδοχής για το Δημοτικό Κάμπινγκ :

Untitled_24052022_114053

camping pdf