Εφιστούμε την προσοχή σας τις επόμενες ώρες στο κομμάτι του δρόμου από το Ξενοδοχείο Αιγιαλίς έως τα Θολάρια καθώς λόγω της έντονης χαλαζόπτωσης ο δρόμος είναι ιδιαίτερα ολισθηρός.  Αυτή την στιγμή η διέλευση του είναι αδύνατη χωρίς αλυσίδες.